Yazılım Eğitimleri  Nedir? (2020)

Yazılım Eğitimleri  Nedir? (2020)

 • Yazılım Eğitimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler.

Bu yazıda, yazılım eğitiminin temellerini sunacağız. Yazılım sektöründeki uzmanların yeni teknolojilere, programlama dillerine ve uygulama geliştirme bilgisine hakim olmaları gerekmektedir ve bu yüzden geliştirilen yazılım eğitimlerine ve bilgisine ihtiyaç duyarız. Örnek vermek gerekirse, sizi yazılım eğitimi geliştirmenin farklı aşamalarından geçireceğim ve en önemlisi bu aşamalarda bilginin nasıl etkili bir şekilde aktarıldığını tartışacağım.

 

 • Yazılım Eğitiminin Temelleri

Hiç şüphe yok ki, yazılım eğitimi bir eğilim haline gelmiştir. Ancak yazılım eğitimini bu kadar popüler yapan nedir? İster bir demo ister basit bir PowerPoint sunusu olsun, bilgiyi öğrencilerinize aktarmak için her zaman bir çeşit eğitim gerekir. Basitçe ifade etmek gerekirse, kuruluşlar kendileri ve müşterilerden satıcılara ve iş ortaklarına kadar tüm paydaşları için görevleri dijitalleştirerek zamandan ve maliyetten tasarruf etme ihtiyacından hareket ettiği sürece yazılım eğitimi burada kalmak için hazırdır. Bu nedenle, son yıllarda çeşitli teknolojiler kullanan yazılım eğitiminde bir patlama yaşanmıştır. Peki yazılım eğitimi nasıl gelişir? Aşamalarını belirleyen bilim nedir? Eğitim ve bilgi transferi açısından nereye ve ne zaman müdahale edilmesi gerekir? Bunlar üzerinde düşünülmesi gereken düşüncelerdir.

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC)

Kullandığınız yazılımın arkasında, bankacılık veya fatura ödeme için olsun, karmaşık olduğu kadar büyüleyici bir yazılım geliştirme hikayesi var. Yazılım geliştirme kuruluşları, evrensel olarak Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) adı verilen sistemik bir geliştirme modelini takip eder. SDLC yaşam döngüsünün amacı, müşteri gereksinimlerini ve teknolojik olanakları göz önünde bulundurarak yüksek kaliteli bir eğitim sistemi oluşturmaktır. Çeviklikten yinelemeye, SDLC modelleri, müşterinin ve projenin gereksinimlerine göre farklı geliştirme dizilerini takip eder. Bu metodoloji, bir bilgi sisteminin gelişimini planlamaya ve kontrol etmeye yardımcı olarak tüm süreci farklı aşamalara böler.

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün 5 Aşaması

Bu nedenle, tipik bir yazılım geliştirme yaşam döngüsü aşağıdaki standart aşamalardan geçer:

 1. İhtiyaç analizi

Bu aşamada proje gereksinimleri İş Analistleri tarafından tanımlanır. Bu nedenle ekip, uygulamanın neden inşa edilmesi gerektiğini, sistem kullanıcıları kim olacağını, boşlukların neler olduğunu, yeni uygulamanın boşlukları, altyapı gereksinimlerini vb. Nasıl köprülenebileceğini belirler. Bu aşamanın sonunda fonksiyonel şartname belgeleri, boşluk analiz belgesi vb. yaratılır.

 1. Tasarım ve gelişim

Bu aşamada veritabanı modelleme, yazılım yapılandırması, ara yüz tasarımı, prototip geliştirme vb. Bu aşamanın sonunda Genel Tasarım Belgesi (GDD) / Ayrıntılı Tasarım Belgesi (DDD) gibi tasarım belgeleri ve kodlar geliştirilir.

 1. Kalite Güvence ve Test

Bu, derleme, sistem testi, hata düzeltme, Kullanıcı Kabul Testi (UAT) yükleme ve test raporları hazırlama aşamasıdır. Bu aşamanın sonunda en aza indirgenmiş hataları olan kararlı bir uygulama devreye alınmaya hazırdır.

 1. Uygulama ve Dağıtım

Bu aşamada eğitimler yapılır ve yazılım uygulaması önce pilot sahalara yerleştirilir ve bunu takiben tam kullanıma sunulur. Bu aşamanın sonunda tamamen işlevsel, kararlı bir uygulama kullanıma hazırdır.

 1. Bakım ve Destek

Bu süre zarfında bilgi transferi, varsa değişiklik talepleri, etki analizi ve bekleyen tüm belgeler tamamlanır. Bu aşamanın sonunda, satıcı ekibi kodları, belgeleri ve yazılım lisanslarını içeren projenin tüm unsurlarını müşteriye teslim eder.

Haritalama Eğitimi ve Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü İşlevleri

Şimdi yazılım geliştirme sırasında eğitim ihtiyacını neyin yarattığını öğrenelim. İşte bazı cevaplar: Sistem, müşteri temsilcileri gibi harici test kullanıcıları tarafından test edildiğinde, test kullanıcılarının uygulamanın özelliklerini ve işlevlerini anlamaları gerekir. Bu nedenle, özellikle Kullanıcı Kabul Testi (UAT) gibi etkinliklerin test edilmesinden önce eğitim gerekebilir. Bazen müşteriler bir adım atmayı tercih eder ve test kullanıcıları için tam teşekküllü bir eğitim almaktan kaçınırlar.

Eğer bir satıcı sistemi geliştiriyorsa, nihayetinde sistemi korumakla görevli olan müşteriye teslim edilecektir. Bu, geliştirme ekibinin müşteri tarafından eğitim / bilgi transferine ihtiyaç duyacağı anlamına gelir. Geliştiriciler / teknik personel için eğitimler teknik eğitimler olarak sınıflandırılır

Sistemin veritabanı, satıcı ayrıldıktan sonra istemcinin Veritabanı Yöneticisi (DBA) grubu tarafından yönetilmelidir. Bu, bu grubun DBA eğitimlerine ihtiyaç duyacağı anlamına gelir.

Sistem sonunda müşteri paydaşları listesinden bir grup kişi tarafından kullanılacaktır. Bu, sistem kullanıcılarının eğitime ihtiyaç duyacağı anlamına gelir.

Müşteri, eğitimi başka bir yerde / kullanıcılarda vermek isteyebilir. Bu, müşteri tarafından eğiticilerin eğitim alması gerektiği anlamına gelir. Bu tür eğitimler ‘Eğiticiyi Eğit’ (TTT) eğitimleri olarak sınıflandırılır.

Bu nedenle, yazılım uygulamalarının başarılı bir şekilde uygulanması için ilgili aşamalarda aşağıdaki tür eğitimlere ihtiyaç duyulacaktır:

UAT öncesi eğitimler

Kullanıcı eğitimleri

Teknik eğitim / bilgi transferi

DBA eğitim / bilgi transferi

ADDIE Yaşam Döngüsü

SDLC’ deki aşamaları daha önce görmüştük. Eğitimin SDLC kadar farklı aşamaları da vardır. Eğitimler tipik olarak ADDIE geliştirme modelini takip eder. ADDIE modeli beş farklı aşamadan oluşur:

 

 • Analiz
 • Tasarlamak
 • Gelişme
 • Uygulama
 • Değerlendirme

Aşağıdaki bölümlerde beş aşama kısaca açıklanmaktadır:

 1. Analiz Aşaması

Analiz aşamasında Öğretim Tasarımcısı (ID) aşağıdaki soruların cevaplarını bulur:

 1. Eğitim için gereklilik nedir?
 2. Seyirciler kim?
 3. Kitlenin özellikleri nelerdir?
 4. Mevcut becerileri, bilgileri ve yetenekleri nelerdir?
 5. Eğitim yoluyla elde edilmesi gereken istenen beceri, bilgi ve yetenekler nelerdir?
 6. Varsa eğitim boşluğu nedir?
 7. Tercih edilen eğitim verme şekilleri nelerdir?
 8. Proje için zaman çizelgeleri nelerdir?
 9. Öğrencilerin eğitim için sahip olması gereken ön bilgi nedir?

Bu aşamada, eğitim ile ilgili tüm bilgiler toplanır. Toplanan tüm bilgilerle İhtiyaç Analizi Raporu (NAR) hazırlanır.

 1. Tasarım Aşaması

Kimlik, geliştirilmesi gereken eğitim ile ilgili gerekli tüm bilgileri topladıktan sonra, bir sonraki aşama tüm aktiviteleri planlamaktır. Bu nedenle, Tasarım aşamasında:

 1. Şablonlar oluşturulur
 2. Stil Rehberi hazırlandı
 3. Gerekirse prototipler hazırlanır
 4. Öğrenme stratejisi geliştirildi
 5. Genel Tasarım Belgesi (GDD) ve Kullanım Durumları gibi tüm belgeler analiz edilir
 6. Öğrenme hedefleri elde edilir
 7. Kurs süresi tahmin edilmektedir
 8. Ders müfredatı geliştirildi

Bu aşamanın sonunda, önerilen eğitimler için tüm planlama ve hazırlıklar tamamlanır ve geliştirme aşamasına geçilir.

 1. Geliştirme Aşaması

Bu, gerçek eğitim materyalinin geliştirilmesi aşamasıdır. Eğitim sunumuna ilişkin tüm lojistik de bu aşamada sonuçlandırılmaktadır. Bu nedenle, Geliştirme aşamasının sonunda, fiili eğitim verilmesi için zemin hazırlanır.

Uygulama Aşaması

Bu, sınıf eğitimlerinin ve çevrimiçi eğitimlerin gerçek sunum aşamasıdır.

Değerlendirme Aşaması

Bu Eğitimin son aşamasıdır. Bu aşamada aşağıdaki değerlendirme türleri gerçekleştirilir:

 1. Eğitmenler, öğrencileri ‘anlayışı kontrol edin’ sorularını veya diğer etkileşimli etkinlikleri kullanarak gayri resmi olarak değerlendirir.
 2. Öğrenciler eğitimin etkinliğini geri bildirim formları veya diğer tanımlanmış yöntemlerle değerlendirir.
 3. Öğrenilen dersler belgelenir.

ADDIE modeli, tüm eğitim faaliyetlerinin iyi organize edilmesini ve birbirlerini mantıklı bir sırayla önleyen veya takip eden farklı aşamalara ayrılmasını sağlar. Bu yaklaşım, tüm faaliyetlerin önceden planlanmasını ve tüm paydaşların ne zaman ve ne zaman bekleyeceklerinin farkında olmalarını sağlar.

 • Yazılım Eğitimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler.

Bu yazıda, yazılım eğitiminin temellerini sunacağız. Yazılım sektöründeki uzmanların yeni teknolojilere, programlama dillerine ve uygulama geliştirme bilgisine hakim olmaları gerekmektedir ve bu yüzden geliştirilen yazılım eğitimlerine ve bilgisine ihtiyaç duyarız. Örnek vermek gerekirse, sizi yazılım eğitimi geliştirmenin farklı aşamalarından geçireceğim ve en önemlisi bu aşamalarda bilginin nasıl etkili bir şekilde aktarıldığını tartışacağım.

 • Yazılım Eğitiminin Temelleri

Hiç şüphe yok ki, yazılım eğitimi bir eğilim haline gelmiştir. Ancak yazılım eğitimini bu kadar popüler yapan nedir? İster bir demo ister basit bir PowerPoint sunusu olsun, bilgiyi öğrencilerinize aktarmak için her zaman bir çeşit eğitim gerekir. Basitçe ifade etmek gerekirse, kuruluşlar kendileri ve müşterilerden satıcılara ve iş ortaklarına kadar tüm paydaşları için görevleri dijitalleştirerek zamandan ve maliyetten tasarruf etme ihtiyacından hareket ettiği sürece yazılım eğitimi burada kalmak için hazırdır. Bu nedenle, son yıllarda çeşitli teknolojiler kullanan yazılım eğitiminde bir patlama yaşanmıştır. Peki yazılım eğitimi nasıl gelişir? Aşamalarını belirleyen bilim nedir? Eğitim ve bilgi transferi açısından nereye ve ne zaman müdahale edilmesi gerekir? Bunlar üzerinde düşünülmesi gereken düşüncelerdir.

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC)

Kullandığınız yazılımın arkasında, bankacılık veya fatura ödeme için olsun, karmaşık olduğu kadar büyüleyici bir yazılım geliştirme hikayesi var. Yazılım geliştirme kuruluşları, evrensel olarak Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) adı verilen sistemik bir geliştirme modelini takip eder. SDLC yaşam döngüsünün amacı, müşteri gereksinimlerini ve teknolojik olanakları göz önünde bulundurarak yüksek kaliteli bir eğitim sistemi oluşturmaktır. Çeviklikten yinelemeye, SDLC modelleri, müşterinin ve projenin gereksinimlerine göre farklı geliştirme dizilerini takip eder. Bu metodoloji, bir bilgi sisteminin gelişimini planlamaya ve kontrol etmeye yardımcı olarak tüm süreci farklı aşamalara böler.

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün 5 Aşaması

Bu nedenle, tipik bir yazılım geliştirme yaşam döngüsü aşağıdaki standart aşamalardan geçer:

 1. İhtiyaç analizi

Bu aşamada proje gereksinimleri İş Analistleri tarafından tanımlanır. Bu nedenle ekip, uygulamanın neden inşa edilmesi gerektiğini, sistem kullanıcıları kim olacağını, boşlukların neler olduğunu, yeni uygulamanın boşlukları, altyapı gereksinimlerini vb. Nasıl köprülenebileceğini belirler. Bu aşamanın sonunda fonksiyonel şartname belgeleri, boşluk analiz belgesi vb. yaratılır.

 

 1. Tasarım ve gelişim

Bu aşamada veritabanı modelleme, yazılım yapılandırması, ara yüz tasarımı, prototip geliştirme vb. Bu aşamanın sonunda Genel Tasarım Belgesi (GDD) / Ayrıntılı Tasarım Belgesi (DDD) gibi tasarım belgeleri ve kodlar geliştirilir.

 1. Kalite Güvence ve Test

Bu, derleme, sistem testi, hata düzeltme, Kullanıcı Kabul Testi (UAT) yükleme ve test raporları hazırlama aşamasıdır. Bu aşamanın sonunda en aza indirgenmiş hataları olan kararlı bir uygulama devreye alınmaya hazırdır.

 1. Uygulama ve Dağıtım

Bu aşamada eğitimler yapılır ve yazılım uygulaması önce pilot sahalara yerleştirilir ve bunu takiben tam kullanıma sunulur. Bu aşamanın sonunda tamamen işlevsel, kararlı bir uygulama kullanıma hazırdır.

 1. Bakım ve Destek

Bu süre zarfında bilgi transferi, varsa değişiklik talepleri, etki analizi ve bekleyen tüm belgeler tamamlanır. Bu aşamanın sonunda, satıcı ekibi kodları, belgeleri ve yazılım lisanslarını içeren projenin tüm unsurlarını müşteriye teslim eder.

Haritalama Eğitimi ve Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü İşlevleri

Şimdi yazılım geliştirme sırasında eğitim ihtiyacını neyin yarattığını öğrenelim. İşte bazı cevaplar: Sistem, müşteri temsilcileri gibi harici test kullanıcıları tarafından test edildiğinde, test kullanıcılarının uygulamanın özelliklerini ve işlevlerini anlamaları gerekir. Bu nedenle, özellikle Kullanıcı Kabul Testi (UAT) gibi etkinliklerin test edilmesinden önce eğitim gerekebilir. Bazen müşteriler bir adım atmayı tercih eder ve test kullanıcıları için tam teşekküllü bir eğitim almaktan kaçınırlar.

Eğer bir satıcı sistemi geliştiriyorsa, nihayetinde sistemi korumakla görevli olan müşteriye teslim edilecektir. Bu, geliştirme ekibinin müşteri tarafından eğitim / bilgi transferine ihtiyaç duyacağı anlamına gelir. Geliştiriciler / teknik personel için eğitimler teknik eğitimler olarak sınıflandırılır

Sistemin veritabanı, satıcı ayrıldıktan sonra istemcinin Veritabanı Yöneticisi (DBA) grubu tarafından yönetilmelidir. Bu, bu grubun DBA eğitimlerine ihtiyaç duyacağı anlamına gelir.

Sistem sonunda müşteri paydaşları listesinden bir grup kişi tarafından kullanılacaktır. Bu, sistem kullanıcılarının eğitime ihtiyaç duyacağı anlamına gelir.

Müşteri, eğitimi başka bir yerde / kullanıcılarda vermek isteyebilir. Bu, müşteri tarafından eğiticilerin eğitim alması gerektiği anlamına gelir. Bu tür eğitimler ‘Eğiticiyi Eğit’ (TTT) eğitimleri olarak sınıflandırılır.

Bu nedenle, yazılım uygulamalarının başarılı bir şekilde uygulanması için ilgili aşamalarda aşağıdaki tür eğitimlere ihtiyaç duyulacaktır:

UAT öncesi eğitimler

Kullanıcı eğitimleri

Teknik eğitim / bilgi transferi

DBA eğitim / bilgi transferi

ADDIE Yaşam Döngüsü

SDLC’ deki aşamaları daha önce görmüştük. Eğitimin SDLC kadar farklı aşamaları da vardır. Eğitimler tipik olarak ADDIE geliştirme modelini takip eder. ADDIE modeli beş farklı aşamadan oluşur:

 

 • Analiz
 • Tasarlamak
 • Gelişme
 • Uygulama
 • Değerlendirme

Aşağıdaki bölümlerde beş aşama kısaca açıklanmaktadır:

 1. Analiz Aşaması

Analiz aşamasında Öğretim Tasarımcısı (ID) aşağıdaki soruların cevaplarını bulur:

 1. Eğitim için gereklilik nedir?
 2. Seyirciler kim?
 3. Kitlenin özellikleri nelerdir?
 4. Mevcut becerileri, bilgileri ve yetenekleri nelerdir?
 5. Eğitim yoluyla elde edilmesi gereken istenen beceri, bilgi ve yetenekler nelerdir?
 6. Varsa eğitim boşluğu nedir?
 7. Tercih edilen eğitim verme şekilleri nelerdir?
 8. Proje için zaman çizelgeleri nelerdir?
 9. Öğrencilerin eğitim için sahip olması gereken ön bilgi nedir?

Bu aşamada, eğitim ile ilgili tüm bilgiler toplanır. Toplanan tüm bilgilerle İhtiyaç Analizi Raporu (NAR) hazırlanır.

 1. Tasarım Aşaması

Kimlik, geliştirilmesi gereken eğitim ile ilgili gerekli tüm bilgileri topladıktan sonra, bir sonraki aşama tüm aktiviteleri planlamaktır. Bu nedenle, Tasarım aşamasında:

 1. Şablonlar oluşturulur
 2. Stil Rehberi hazırlandı
 3. Gerekirse prototipler hazırlanır
 4. Öğrenme stratejisi geliştirildi
 5. Genel Tasarım Belgesi (GDD) ve Kullanım Durumları gibi tüm belgeler analiz edilir
 6. Öğrenme hedefleri elde edilir
 7. Kurs süresi tahmin edilmektedir
 8. Ders müfredatı geliştirildi

Bu aşamanın sonunda, önerilen eğitimler için tüm planlama ve hazırlıklar tamamlanır ve geliştirme aşamasına geçilir.

 1. Geliştirme Aşaması

Bu, gerçek eğitim materyalinin geliştirilmesi aşamasıdır. Eğitim sunumuna ilişkin tüm lojistik de bu aşamada sonuçlandırılmaktadır. Bu nedenle, Geliştirme aşamasının sonunda, fiili eğitim verilmesi için zemin hazırlanır.

Uygulama Aşaması

Bu, sınıf eğitimlerinin ve çevrimiçi eğitimlerin gerçek sunum aşamasıdır.

Değerlendirme Aşaması

Bu Eğitimin son aşamasıdır. Bu aşamada aşağıdaki değerlendirme türleri gerçekleştirilir:

 1. Eğitmenler, öğrencileri ‘anlayışı kontrol edin’ sorularını veya diğer etkileşimli etkinlikleri kullanarak gayri resmi olarak değerlendirir.
 2. Öğrenciler eğitimin etkinliğini geri bildirim formları veya diğer tanımlanmış yöntemlerle değerlendirir.
 3. Öğrenilen dersler belgelenir.

ADDIE modeli, tüm eğitim faaliyetlerinin iyi organize edilmesini ve birbirlerini mantıklı bir sırayla önleyen veya takip eden farklı aşamalara ayrılmasını sağlar. Bu yaklaşım, tüm faaliyetlerin önceden planlanmasını ve tüm paydaşların ne zaman ve ne zaman bekleyeceklerinin farkında olmalarını sağlar.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir