Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün Hayatı

Atatürk’ün hayatını kısaca özetlemek, yüzyılın en büyük şahsiyetini ve Türk ulusunun kurtuluşu örneğiyle tüm emperyalizm düşmanlarına esin kaynağı olan büyük bir dava adamını anlatmak için çok yetersiz kalacaktır. Fakat Atatürk’ün yaşamını bir bütünlük içinde kısaca görmek isteyen kişiler için yazdığım bu bilgiler kısmen kâfi olacaktır.

Atatürk’ün Hayatı

Ulu Önder’in yaşamını daha iyi öğrenebilmek için bu yazıdan yararlanabilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Ali Rıza Efendi babası, Zübeyde Hanım ise annesidir. Babası Ali Rıza’nın ailesi Kızıl-Oğuz ya da Kocacık Yörüklerindendir. Sofuzadeler’den olan Zübeyde Hanım’ın ailesi de Anadolu’dan göç ettirilen Konyarlar’a mensuptur. Vakıf İdaresinde Katiplik, Gümrük memurluğu ve sonra kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi’nin oğludur. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitti. Altı yaşına geldiğinde annesinin isteğine uyularak önce Fatma Molla Kadın Mektebi’ne kaydedildi.

Atatürk’ün Hayatı

Birkaç gün sonra oradan alınıp Şemsi Efendi Mektebi’ne gönderildi. Babasının ölümü üzerine (1893) annesi ve kendisinden küçük kardeşi Makbule ile Lapka Çiftliği’nde kahyalık yapan dayısı Hüseyin’in yanına gitti. Çok geçmeden halasının desteğiyle Selânik’e döndü ve Mülkiye Rüşdiyesi’ne kaydoldu. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Öğretmeni, mükemmellik, olgunluk anlamına geldiğinden seçmişti bu ismi. Böylece adı “Mustafa Kemal” oldu. Selanik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra 1896 yılında Manastır Askerî İdadisine başladı. Edebiyata olan ilgisi, onda gelecekteki hitabet ve yazılı anlatım ustalığının temelini oluşturdu.

Atatürk’ün Hayatı Hakkında

Askeri Rüştiye ve Manastır Askeri İdadisinde tamamladıktan sonra 13 Mart 1899’da Harbiye mektebine girdi. 10 Şubat 1902’de Piyade Teğmen rütbesiyle mezun olarak Erkanı Harbiye (Kurmay) sınıfına ayrıldı. Erkanı Harbiye Mektebinde öğrenimde iken 10 Şubat 1903’te Üsteğmenliğe yükseltildi. 11 Ocak 1905’te Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak staj Şam’daki 5. Ordu emrine verildi. Şam’a 5. Ordu’nun 30. Süvari Alayı’nda staj yapmak için atandı. Bu zaman kısmında 3 arkadaşı ile “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni kurdu. Selanik’te geçici görevle bulunduğu sırada Cemiyetin Selanik’te açılan şubesi sonradan gizli “İttihat ve Terakki Cemiyeti” ile birleşti. 20 Haziran 1907’de Kıdemli Yüzbaşı olarak 13 Ekim 1907’de Selanik’teki 3. Ordu emrine atandı. 13 Ekim’de ise, 3. Ordu’ya
Kurmaya olarak atandı.

Bu dönemde ordunun politika ile ilgisini kesmesi gerektiğini savunarak orduda yaptırdığı tatbikatlar, verdiği konferanslarla dikkati çekti. Bu da Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti için her şeyi yapacağının bariz numunesiydi. Bu büyük şahsiyetin hayatında kendini halkına, milletine heba edecek o kadar olaylar olmuş ki tüm bilgiler bu küçük yazını kapsamaz. Bu güne kadar 1400’den fazla kitap yazılması bunun örneğidir.

Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik şubesini açtıktan sonra oradan gitmek zorunda kalmıştı. Şimdi tekrar Selanik’e geldiğinde, kurulmasına öncülük ettiği cemiyetin şubesinin, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne dahil edildiğini öğrendi. Bunun üzerine Şubat 1908’de, kendisi de 322 üye numarası ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye oldu. 22 Haziran 1908’de, Mustafa Kemal artık Rumeli Doğu Bölgesi Demir Yolları Müfettişliği’ne atanmıştı. İşinde emin adımlarla ilerliyordu.

Vatanı için çok hayali vardı. Ulaşmak istediklerinin bir gün kendisini de, vatanını da bambaşka bir yere taşıyacağını, yeni bir ülkenin kurulmasının ilk adımlarını attığını hissediyordu bence. Her şeyin çok hızlı dönüştüğü zamanlardı. Türkiye o zaman kısımlarında çok zor dönemler yaşadı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk halkını koruma altına alarak 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyeti ilan ederek Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Bu makaleyi şu kelimelerle bitirmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ”Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir”

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir